พิมพ์

น้อมถวายความอาลัยแด่...พระเทพวิทยาคม

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

น้อมถวายความอาลัยแด่...พระเทพวิทยาคม

อาจารย์ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภี 
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยชีวิต /อาจารย์พิเศษ ม.มจร.นครราชสีมา  (คณะมนุษยศาสตร์)
รวบรวบและเรียบเรียง