พิมพ์

ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย