พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องสถานที่ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ประจำปี 2557

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องสถานที่ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ประจำปี 2557