พิมพ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 1-2 พฤศจิกายน 2557

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 1-2 พฤศจิกายน 2557