พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง (แทนอัตราว่าง) จ.นครราชสีมา

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง (แทนอัตราว่าง) จ.นครราชสีมา