พิมพ์

กำหนดการพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน,ไหว้ครู,อบรมพระสังฆาธิการ

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

กำหนดการพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน,ไหว้ครู,อบรมพระสังฆาธิการ