พิมพ์

ประกาศหยุดเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2557

เขียนโดย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศหยุดเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2557
และกิจกรรมสัมมนาของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ช่วงก่อนเข้าพรรษา ตามที่ประกาศ ดังนี้