ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศหยุดเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1462
แจ้งนิสิตใหม่ปี 2557 เข้าทำบัตรนิสิตใหม่ ที่ ชั้น 2 ห้อง 205 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 761
ประกาศปฐมนิเทศเปิดเรียนนิสิตคฤหัสถ์สาขาต่างประเทศ 474
ประกาศรายชื่อและรหัสนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1334
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและผลคะแนนสอบเข้า 1162
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 701
ประกาศพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคพิเศษ (คฤหัสถ์) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 735
ขอเชิญร่วมงานซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2557 1143
การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.) 611
มจร.วข.นครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 3759