ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 486
ประกาศมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 802
ประกาศดาวน์โหลดแบบฟอร์มครูพระสอนศีลธรรม ได้ที่นี่ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1344
ประกาศประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยภูมิ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 788
ประกาศประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครราชสีมา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 464
โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่าการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 368
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 375
กำหนดการพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน,ไหว้ครู,อบรมพระสังฆาธิการ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1180
กำหนดการและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2556 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 519
ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน๑๔รายการ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 427