ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญโครงการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 535
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภาคฤดูร้อน พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 470
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 318
ประกาศปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา 2/2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 403
ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 708
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1038
ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 459
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วข.นครราชสีมา ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 434
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 555
ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 795