ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ป.สศ.) พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 722
ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 915
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) หลักสูตร ๑ ปี เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 576
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา (ตามอัตราว่างของแต่ละอำเภอ) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 541
นิมนต์พระสอนศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อสัญญาจ้างระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 335
ประกาศปิดเรียนเนื่องจากบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 422
กำหนดวันไหวครูและพิธีมุทิตาสักการะผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 405
พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 817
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1195
ขอเชิญผู้สมัครเข้าศึกษาต่อป.ตรี ร่วมโครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 432