ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต ปี 1 จำนวน 3 ทุน สนใจ สมัครรับทุนได้ที่ พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโล 494
12 กุมภาพันธ์ 56 อายุวัฒนมงคล 67 ปี พระสุธีวรญาณ 861
มจร.โคราช เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 4334
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พระวินัย วชิรญาโณ 779
เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พระวินัย วชิรญาโณ 1031
ประกาศตารางเรียนภาคฤดูร้อน สำหรับ คฤหัสถ์ทุกชั้นปี ดาวน์โหลดได้แล้ว ที่นี่ 1663
ประกาศ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่๒ และตารางสอบ ของการศึกษาภาคคฤหัสถ์ 625
ประกาศโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสายสัมพันธ์ มจร. มมร. โคราชเกมส์ ครั้งที่ 2 809
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี 810
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ) 1651