ข่าวสารมหาวิทยาลัย

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 881
ประกาศกำหนดรับสมัครนิสิตใหม่และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1675
ประกาศซ้อมรับปริญญาบัตร พธ.บ. รุ่นที่ 61 และ พธ.ม. รุ่นที่ 26 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 813
สมัครวันนี้! ฟรี!โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรในการอบรม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 418
ประกาศสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 836
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 946
ประกาศสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค รุ่นที่ 61 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 661
ขอเชิญชวนนิสิตใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 482
รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 5711
ประกาศดาวน์โหลดเอกสารบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 2787